Vogels


VOGELS
Er zijn talloze verschillende vogelsoorten, zowel in het wild als in gevangenschap.

Op vlak van vogels kan je bij mij voor verschillende zaken terecht:


- mestcontrole van duiven en andere vogelsoorten

- Vaccinatie van duiven voor het speelseizoen

-algemene gezondheidscontroles

-autopsie in geval van sterfte binnen een groep vogels
Enkele voobeelden van behandelingen


Gebroken poot gans:


Deze wilde gans werd aangevallen door een hond, waarbij de poot gebroken werd.

Het ging om een eenvoudige, rechte breuk (zie foto) die relatief makkelijk te reduceren en te laten genezen.


Gebroken poot op RX                                   Duidelijke zwelling en 'blauwe' plekDe poot werd gestabiliseerd met behulp van een intramedullaire pin: een inox-pin wordt in het middenste

deel van het bot geschoven. De plaatsing gebeurde retrograad:

de pin wordt ter hoogte van de breuk in het bot gestoken,

helemaal doorgeschoven om daarna teruggeduwd te worden

en zo de twee uiteinden van het bot in mekaars verlengde te zetten.
Retrograde plaatsing van de pin.                                   


De pin op zijn plaats in het bot, de spalk er rond voor extra stabilisatie.

Wondhechting Nandou:


Deze nandou was gewond geraakt in een gevecht met een andere vogel.

Er was een wonde  op de bil en ter hoogte van de vleugel.


Nandoe aan de gasanesthesie.


Wonde op de bil.


Na het reinigen en hechten van de wonde.

Virtuele blik in de prakrijk: