Castratie hond

 

CASTRATIE HOND

 

Wat?

 

Onder castratie verstaat men het verwijderen van de testikels. Het steriel maken van een dier door middel van een onderbreking te creëren in de zaadleider gebeurt maar zelden omdat hierbij het ongewenste gedrag waar men van af wil door te castreren blijft bestaan.

 

 

Waarom?

 

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan de castratie:

De reu zal rustiger worden, dominant of seksueel gedrag en agressie kunnen minderen of verdwijnen na castratie.

Porstaatproblemen op latere leeftijd worden vermeden omdat de prostaat afhankelijk is van hormonen geproduceerd in de testikels. Ook tumoren van de testikels zijn uitgesloten als deze weggehaald worden.

De reu zal ook bij het wandelen in de buurt van een loops teefje niet zomaar van gedrag veranderen en proberen paren met dat teefje.

 

Nadelen van een castratie zijn natuurlijk de risico's die gepaard gaan met de anesthesie (meer info hier) en met de operatie zelf.

Daarnaast zal net als bij een gesteriliseerd teefje het metabolisme dalen waardoor er een hoger risico is dat de reu obees wordt.

Dit kan perfect opgevangen worden door de voeding aan te passen (meer info hier).

 

 

 

Hoe gaat het in zijn werk?

(Opgepast, hier zijn enkele operatiefoto's te zien)

 

 

Castraties gebeuren steeds na afspraak. U brengt uw hond 's ochtends nuchter naar de praktijk, na een algemene gezondheidscontrole gaat ze onder anesthesie (meer info hier).

In de meeste gevallen mag u in de loop van de late namiddag of avond uw hond terug ophalen.

Voor de operatie krijgt het dier al een injectie met pijnstilling en antibiotica.

 

 

Als uw dier in slaap is en de monitor en infuus zijn aangesloten wordt het in ruglig op een speciaal isolerend zacht kussen op de operatietafel geplaatst.

 

De Cavalier Duvel net aangekoppeld aan de gasanesthesie en de pulse-oximeter

op het speciale isolerende kussen zodat hij mooi in ruglig op de tafel ligt.

 

 

Daarna wordt de regio rondom de penis en de balzak geschoren en gewassen met ontsmettende zeep waarna de huid nog eens ontsmet wordt met medisch alcohol.

De dierenarts doet zijn steriele handschoenen aan na wassen en ontsmetten van de handen en plaatst een steriele operatiedoek met gaatje in over de balzak om steriel en hygiënisch te kunnen werken.

 

 

 

De huid wordt gewassen en ontsmet.

 

 

Er wordt via 1 snede gewerkt net voor de balzak. Daarna wordt de onderhuid ingesneden tot aan eerste te verwijderen testikel.

Deze wordt door druk iets naar voor geduwd zodat de testikel mooi onder de snede ligt.

Nadien wordt de testikel met zijn omgevend vlies uit de wonde gedrukt.

Insnijden van de huid na het creëren van een steriel veld.

 

 

Op de streng die een ader, vene en de zaadleider bevat worden vervolgens 2 of 3 klemmen geplaatst.

Daarna wordt de streng afgebonden met behulp van sterke hechtdraad.

Eens de hechting goed aangetrokken is kan de eerste testikel verwijderd worden en wordt gecontroleerd of de hechting er voor zorgt dat er geen bloeding optreedt.

 

 

Twee klemmen met er onder een reeds geplaatste hechting.

Nu komt er nog een 2e hechting boven waarna de testikel verwijderd wordt.

 

 

Op dezelfde manier wordt de tweede testikel langs dezelfde snede naar buiten gehaald en verwijderd.

Daarna wordt de onderhuid gehecht en finaal ook de huid zelf.

De draadjes worden in de huid aangebracht zodat deze niet zichtbaar zijn noch verwijderd moeten worden.

 

Hechten van de onderhuid en huid.

 

Het dier kan nu rustig wakker worden in de recovery onder een warmtelamp en mag in de loop van de namiddag of avond terug naar huis om rustig te herstellen.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved